VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Hỏi đáp về Môi trường (5)
Bài 44 - Các bác sỹ điều trị theo chẩn đoán hay theo (từng) bệnh nhân?
Kẻ cắp & Bà già
Bài 70 - Việt Nam: Lễ hội, thức ăn và trò vui
Bài 100 - Điều kiện nước lý tưởng (cho trẻ tập bơi)
Freud và Phật giáo - Sự tương đồng đến kinh ngạc
Số lượt truy cập
4207701
Số người đang xem
35


Giới thiệu > Hồ sơ năng lực > Công việc 2009 >Niềm vui bơi lội trẻ thơ - Ảnh Nguyễn Quyết, E-BơiSTT
Tên Dự án / Dịch vụ do Pi C&E thực hiện / phối hợp thực hiện
Tổ chức tài trợ / Khách hàng
8
Đánh giá giữa kỳ (9/2008 - 8/2009) việc thực hiện Chiến lược truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng. Hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân cư nghèo” (PCDA) thuộc Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Đan Mạch về môi trường 2005-2010.
Chính phủ Đan Mạch
7
Chương trình truyền thông “Nâng cao nhận thức cộng đồng về thảm hoạ thiên nhiên” - Liên danh với Ramboll Thuỵ Điển
WB và Bộ NN và PTNN
6
Dự án đánh giá lại ngành nước và soạn thảo chương trình mục tiêu quốc gia - Cục nước.
ABB
5
Tham gia Dự án “Điều tra, khảo sát, phân tích, đáng giá xây dựng cơ chế chính sách tăng cường sự tham gia của các tổ chức, chính trị xã hội cộng đồng và đoàn thể vào hoạt động bảo về môi trường” Hội bảo vệ TN và MT Việt Nam.
Bộ TN & MT
Đào tạo DMC và ĐTM cho Uỷ ban sông Mekong Việt Nam
 UB sông Mekong
Dự án E-Bơi và Trung Tâm E-Bơi
 Pi C&E
Dự án "Du lịch Thiền"
 Pi C&E
Dự án "Luyện dịch tiếng Anh"
 Pi C&E
 
 
 
Thứ ba, ngày 24/10/2017
Pi C&E
Định hướng phát triển
Hồ sơ năng lực
Giám đốc
Đội ngũ chuyên gia
Công việc 2009
Công việc 2008
Công việc 2007
Công việc 2006
Visitors
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait